Header Ads

Kasih ayah yang tidak terhingga. Ini 15 fungsi seorang ayah di dalam keluarga

Pimpinan seorang ayah itu sangat penting dalam sebuah keluarga. Termasuk juga pada urusan mendidik anak, peranan ayah sememangnya sangat besar dan berat. Apa saja peranan ayah dalam mendidik anak yang perlu kita ketahui?

1-Sebagai Leader

Ayah adalah pemimpin dalam keluarga. Ayah bertanggungjawab untuk memimpin keluarga dan mengarahkan anak-anak agar tetap berada di garisan yang betul.

2 -Sebagai Pelindung Keluarga

Ayah berperan besar untuk mencipta perasaan yang selamat secara emosional untuk anak-anaknya. Perasaan ini sangat penting bagi tumbesaran anak serta dalam pembentukan karakter diri anak.

3 - Partner ibu
Ayah bukan hanya sekadar pemimpin semata, namun dia juga wajib menjadi seorang partner ibu yang baik di dalam keluarga. partner tersebut seperti halnya mengurusi permasalahan ibu juga. Hal-hal seperti mengasuh anak, menguruskan dapur, hingga mencuci pun boleh di lakukan oleh ayah. Maka dengan itu keluarga pun akan menjadi harmoni dan dapat meminimakan pertengkaran dalam rumah tangga, akibat konflik yang kecil.

4 -Membuat Anak Jadi Pemberani

Dengan didikan yang tepat, seorang anak akan menjadi pemberani. Di sini peranan ayah yang sangat penting dalam menentukan pembentukan sifat tersebut.

5 -Melatih Disiplin Diri

Ayah juga punya berperanan istimewa dalam membentuk putera-puterinya menjadi disiplin. Tentu untuk itu, ayah wajib memberikan contoh dan keteladanan dalam berdisiplin seperti masa, menepati janji dan sebagainya.

6-Menjadikan Anak yang Soleh dan Solehah

Anak yang soleh dan solehah tidak terjadi dengan sendirinya. Ia peranan kepada kedua orang tua dalam mewujudkan cita-cita ini. Seperti dengan mengarahkan dan mendidik agar anak dengan selalu solat tepat pada waktunya dan menjalankan semua perintah Allah SWT.

7 -TeladanAnak adalah peniru yang baik. Untuk itu, ayah dan ibu wajib memberi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sehingga diharapkan anak-anaknya pun boleh  menjadi anak yang mempunyai berbudi pekerti luhur.

8 -Bermain Bersama Anak

Ayah tak perlu terlalu tegas untuk bermain bersama anak-anak. Bermain adalah hak anak. Ayah juga boleh bermain bersama anak dan bergembira. Saat bermain itu,seorang ayah pun boleh menyelitkan pelajaran-pelajaran penting untuk membentuk karakter anaknya.

9 -Sebagai Motivator

Ayah boleh menjadi pendorong dan motivator yang ulung untuk anak. Dengan pendekatan yang baik, ayah boleh mengubah perilaku anak yang sebelumnya kurang baik untuk berubah menjadi lebih baik.

10 -Menumbuhkan Rasa Peduli

Anak yang punya rasa peduli pada orang lain dan gemar menolong merupakan salah satu hasil dari didikan orang tuanya. Ayah dalam hal ini punya peranan yang sangat besar agar anak memiliki sifat yang mulia ini.

11 -Memperkuat Ikatan sebagai Sebuah Keluarga

Fungsi seorang ayah adalah amat penting untuk memperkuat ikatan ahli keluarga. Supaya anak, ibu dan ayah mempunyai ikatan yang sangat kuat agar ia tidak mudah untuk dirosakkan oleh orang lain.

12 -Teman Berborak

Ayah boleh menjadi  teman bercakap bagi seorang anak. Sehingga masalah yang sedang dihadapi anak tidak dipendam sendiri. Ayah harus mendengar dengan sabar apa yang diutarakan anak, sambil memberi pandangan apa penyelesaian terbaik untuk ditempuh.

13 -Memberi PerhatianPerhatian orang tua amat diperlukan oleh anak. Kerana jangan sampai kesibukan sehari-hari membuat anak merasa kurang mendapat perhatian dan kurang kasih sayang. Dengan ini anak akan mencari orang luar untuk mendapatkan perhatian dari mereka terutama sekali dari kekasihnya sendiri.

14 - Mengawasi Pergaulan Anak

Dengan siapa saja anak bergaul wajib diketahui oleh ayah. Supaya hal-hal yang tidak diinginkan, tidak berlaku kepada anak-anak mereka terutamanya anak perempuan.

15 - Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak

Seorang anak kadang emosinya masih belum stabil. Untuk itu, ayah berperanan yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosioanal anak. Kerapkan komunikasi yang baik agar ada proses saling percaya mempercayai. Berikan anak kepercayaan sambil memantau supaya proses kematangan emosionalnya tumbuh dengan baik. 

Dikuasakan oleh Blogger.